Uthyrning

  Medlem   Icke medlem
Hela Broddarpsgården 400:-

600 :-

Sammanträdesrum, Lilla salen 200:-

300:-

Bagarstugan (möten) 100:-

200 :-

Bagarstugan (bakning)  Ved tillkommer med 50 kr/gång

300 :-

400 :-

Ladugården 100 :-

200:-

Ovan våningen 0:-

200:-

Under tiden 1/10-31/3 tillkommer en uppvärmningsavgift med 100:- (gäller ej ladugården )

Städning görs normalt sett av den som hyr, men kan köpas efter överenskommelse med uthyraren. För särskilda arrangemang kan speciella priser avtalas.

För bokning kontakta Håkan Gustavsson 0705-86 39 98

 

 

Händer i Broddarp med omnejd

Inga framtida händelser finns inlagda.