Om Broddarp

Broddarp är en socken i Herrljunga kommun Västergötland, mitt i triangeln Falköping-Ulricehamn-Herrljunga. Broddarp är till ytan ca 16 kvkm och här bor ca 115 personer. Landskapet är varierat med odlade åkrar, betesmark och skog. Ett tiotal gravar av fornlämningarna är från den äldre järnåldern. Det finns även ett antal älvkvarnsförekomster som är kända i området. Broddarps kyrka är byggd av granit och har ett tresidigt kor. Den uppfördes 1898 av Carl Möllers ritningar på samma plats som dess romanska föregångare och följande form som denna fick kyrkan efter en tillbyggnad vid 1600-talets slut. Altartavlan är målad vid 1600-talets mitt. Kyrkans dopfunt är daterad till 1200-talets början. Tidigare var jordbruket det som de flesta försörjde sig på men numera åker många till ett arbete i någon av orterna runtom.

Händer i Broddarp med omnejd

Föreläsning med Eckard Klug
Den 09:e April klockan 18:30
Vi gästas av Eckard Klug, som har många års erfarhet som lastbilschaufför. Han kommer att dela med sig av sina resor runt om i världen. Mer info kommer.
Träningsdag - INSTÄLLD!
Den 02:a Maj klockan 8:30
Tyvärr känner vi oss tvungna att ställa in vår träningsdag på grund av den smittorisk som råder. Vi hoppas att kunna genomföra detta evenemang till hösten eller våren 2021, när läget har blivit stabilt igen. Ni som redan anmält er har fått mail från Kicki. MVH// Jenny, Kicki och Carin