Om Broddarp

Broddarp är en socken i Herrljunga kommun Västergötland, mitt i triangeln Falköping-Ulricehamn-Herrljunga. Broddarp är till ytan ca 16 kvkm och här bor ca 115 personer. Landskapet är varierat med odlade åkrar, betesmark och skog. Ett tiotal gravar av fornlämningarna är från den äldre järnåldern. Det finns även ett antal älvkvarnsförekomster som är kända i området. Broddarps kyrka är byggd av granit och har ett tresidigt kor. Den uppfördes 1898 av Carl Möllers ritningar på samma plats som dess romanska föregångare och följande form som denna fick kyrkan efter en tillbyggnad vid 1600-talets slut. Altartavlan är målad vid 1600-talets mitt. Kyrkans dopfunt är daterad till 1200-talets början. Tidigare var jordbruket det som de flesta försörjde sig på men numera åker många till ett arbete i någon av orterna runtom.

Händer i Broddarp med omnejd

På spåret
Den 16:e November klockan 19:00
Nu kommer succén till Broddarp. Vi gnuggar våra geografiska och allmänbildade geniknölar i tävlingen på spåret. Lag om max 6 personer. Men självklart går det anmäla sig själv eller flera, så bildar vi lag allt eftersom i bygården. Kvällen kommer startas med mat. Men vi kommer att skicka ut mera information senare mot september.